info location-pin svg-defsnulltechnology

+48 17 774 56 90

Rodo

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest VB Traffic Sp. z o.o. z siedzibą w Tuszowie Narodowym 397, 39-332 Tuszów Narodowy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000355855 NIP: 8172137628, REGON: 180564504.
 2. Dane, które zbieramy są ograniczone do minimum.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. przygotowania i przesłania oferty na podstawie zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
 5. realizacji i wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 6. dochodzenia roszczeń – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadnione interesów realizowanych przez Administratora.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz mogą mieć inni pracownicy Administratora oraz współpracownicy lub podwykonawcy Administratora.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas niezbędny na wykonania powyższych celów. W przypadku zgody do czasu cofnięcia zgody.
 10. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim są przetwarzane.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

 

 

Zgadzam się na przetwarzanie przez VB Traffic Sp. z o.o. z siedzibą Tuszowie Narodowym 397, 39-332 Tuszów Narodowy, podanego przeze mnie adresu email i danych kontaktowych w celu przedstawienia oferty.

 

Potwierdzam, że jestem świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/h970179/public_html/h970179.domeny.host/vbtraffic.com/wp-content/themes/vbtraffic/templates/products.php on line 29

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/h970179/public_html/h970179.domeny.host/vbtraffic.com/wp-content/themes/vbtraffic/templates/products.php on line 44